MODULARITY – שבבי אבטחת מידע

כמעט בלתי אפשרי לאיש פרסום להבין לעומק בכל תחום, מה שמומלץ, זה שתהיה לו יכולת לדבר ב״שפת המיתוג״ היכולת להקשיב ולהבין את הצרכים האמיתיים והמדוייקים לכל לקוח. מיד בפגישתי הראשונה עם גלעד ורועי, הבנתי שהם מסוג הלקוחות הרציניים, המדוייקים המחוייבים למותג ולהצלחתו ואלו האנשים שאני רוצה לעבוד איתם.