VITO עיצוב תוויות ליין

עיצוב תוויות לסדרת יין. רצינו לתת למוצר וליין הטעים, תכונות אנושיות, כך קל יותר להתחבר למותג. אנו חושבים שבמקרה כמו זה, התוצאה פשוא מדברת בעד עצמה, מה דעתכם?